Samen Sterk zonder Stigma zet zich met het project Jeugd en Onderwijs in voor stigmavrij onderwijs: klassen waar ruimte en begrip is voor verschillen en waar leerkrachten en leerlingen open kunnen zijn over hun psychische kwetsbaarheden. Dat draagt bij aan een fijne tijd voor kinderen en jongeren op school én het is een stap op weg naar een samenleving met dezelfde kansen voor iedereen. Samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) starten we nu een peer-to-peer programma op een aantal pilotscholen. Bovenbouwleerlingen gaan mentale gezondheid bespreekbaar maken in de brugklas.

Samen met leerlingen, professionals uit het onderwijs en andere betrokkenen ontwikkelt Samen Sterk we een schoolbreed programma. Het doel is een open en begripvol school- en klasklimaat als het gaat om psychische diversiteit en kwetsbaarheid. Het programma bestaat inmiddels uit lesmateriaal voor tien- tot veertienjarigen, professionalisering van leerkrachten, betrokkenheid van ouders en borging in schoolbeleid. We zijn blij daar nu een heel belangrijk onderdeel aan toe te voegen: de samenwerking met leerlingen zelf. Op de basisschool doen we dat sinds kort al met kinderambassadeurs: leerlingen die zich op hun eigen school inzetten voor een klimaat van openheid en begrip. In samenwerking met Kids4Dreams trainen en begeleiden we de leerlingen in deze rol.

Peer-to-peer programma Kopkracht

Op de middelbare school starten we nu samen met de Nationale Jeugdraad het peer-to-peer programma Kopkracht. Bij jonge adolescenten is de identiteitsontwikkeling in volle gang. Leraren, maar vooral leeftijdsgenoten, spelen daarin een belangrijke rol. Met het peer-to-peer programma versterken we de rol van de leraar en maken we gebruik van de invloed die jongeren op elkaar hebben. Zie ook https://www.njr.nl/nl/projecten/kopkracht/.

'Ze laten op een laagdrempelige manier zien dat dit onderwerp iedereen aangaat.'

Jongeren geven workshops op school Jongeren uit de bovenbouw worden door jongeren van de NJR Changemaker Academy opgeleid tot peer educator binnen hun eigen school. De peer-educators gaan workshops geven aan hun jongere medeleerlingen over mentale gezondheid. Ze laten op een laagdrempelige manier zien dat dit onderwerp iedereen aangaat. Ook werken ze samen met de leraar op een belangrijk moment (de overgang van basis- naar middelbare school) aan een fijne, veilige sfeer in de klas. Van iemand die qua leeftijd en belevingswereld dichtbij staat leren brugklassers vaardigheden die ze nodig hebben om mentaal gezond te blijven. Ze zijn tegelijk ook in contact met rolmodellen, die hun eigen ervaringen delen en daarmee een voorbeeld zijn in openheid.

Meer informatie

Door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS hebben vijf scholen de unieke kans om kosteloos deel te nemen aan de pilot. De coördinatie, training en materialen worden gefaciliteerd door de NJR en Samen Sterk. Er is nog plaats voor twee scholen die in april of mei 2019 willen beginnen met de pilot!

Meer weten of meedoen met de pilot? Neem contact op met Eline Kolijn via e.kolijn@samensterkzonderstigma.nl of 06 45171224.

Samen Sterk zonder Stigma zet zich met het project Jeugd en Onderwijs in voor stigmavrij onderwijs: klassen waar ruimte en begrip is voor verschillen en waar leerkrachten en leerlingen open kunnen zijn over hun psychische kwetsbaarheden. Dat draagt bij aan een fijne tijd voor kinderen en jongeren op school én het is een stap op weg naar een samenleving met dezelfde kansen voor iedereen. Samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) starten we nu een peer-to-peer programma op een aantal pilotscholen. Bovenbouwleerlingen gaan mentale gezondheid bespreekbaar maken in de brugklas.

Samen met leerlingen, professionals uit het onderwijs en andere betrokkenen ontwikkelt Samen Sterk we een schoolbreed programma. Het doel is een open en begripvol school- en klasklimaat als het gaat om psychische diversiteit en kwetsbaarheid. Het programma bestaat inmiddels uit lesmateriaal voor tien- tot veertienjarigen, professionalisering van leerkrachten, betrokkenheid van ouders en borging in schoolbeleid. We zijn blij daar nu een heel belangrijk onderdeel aan toe te voegen: de samenwerking met leerlingen zelf. Op de basisschool doen we dat sinds kort al met kinderambassadeurs: leerlingen die zich op hun eigen school inzetten voor een klimaat van openheid en begrip. In samenwerking met Kids4Dreams trainen en begeleiden we de leerlingen in deze rol.

Peer-to-peer programma Kopkracht

Op de middelbare school starten we nu samen met de Nationale Jeugdraad het peer-to-peer programma Kopkracht. Bij jonge adolescenten is de identiteitsontwikkeling in volle gang. Leraren, maar vooral leeftijdsgenoten, spelen daarin een belangrijke rol. Met het peer-to-peer programma versterken we de rol van de leraar en maken we gebruik van de invloed die jongeren op elkaar hebben. Zie ook https://www.njr.nl/nl/projecten/kopkracht/.

‘Ze laten op een laagdrempelige manier zien dat dit onderwerp iedereen aangaat.’

Jongeren geven workshops op school Jongeren uit de bovenbouw worden door jongeren van de NJR Changemaker Academy opgeleid tot peer educator binnen hun eigen school. De peer-educators gaan workshops geven aan hun jongere medeleerlingen over mentale gezondheid. Ze laten op een laagdrempelige manier zien dat dit onderwerp iedereen aangaat. Ook werken ze samen met de leraar op een belangrijk moment (de overgang van basis- naar middelbare school) aan een fijne, veilige sfeer in de klas. Van iemand die qua leeftijd en belevingswereld dichtbij staat leren brugklassers vaardigheden die ze nodig hebben om mentaal gezond te blijven. Ze zijn tegelijk ook in contact met rolmodellen, die hun eigen ervaringen delen en daarmee een voorbeeld zijn in openheid.

Meer informatie

Door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS hebben vijf scholen de unieke kans om kosteloos deel te nemen aan de pilot. De coördinatie, training en materialen worden gefaciliteerd door de NJR en Samen Sterk. Er is nog plaats voor twee scholen die in april of mei 2019 willen beginnen met de pilot!

Meer weten of meedoen met de pilot? Neem contact op met Eline Kolijn via e.kolijn@samensterkzonderstigma.nl of 06 45171224.