In september starten we met twee pilottrajecten bij ggz-instellingen. Hiermee willen we destigmatisering echt onderdeel maken van het beleid en de dagelijkse praktijk.

Vanuit het project 'In de ggz' zijn we in 2020 op twee niveaus samenwerking rondom destigmatisering in de ggz aangegaan met verschillende ggz-instellingen:

  1. Het eerste niveau is dat van destigmatisering van de zorgverlening, dus op het niveau hulpverlener/medewerker-cliënt. Dit doen we samen met drie instellingen aangesloten bij het PEPPER-consortium (Dimence, GGnet, RIBW GO) en één andere instelling (Wopit).
  2. Het tweede niveau is dat van destigmatisering van de werkomgeving, dus op het niveau werkgever-werknemer en vice versa. Dit doen we samen met GGZ Rivierduinen en GGZ Breburg.

destigmacoördinatoren

Deze twee samenwerkingen opereren los van elkaar, maar we doen bij allebei wel hetzelfde. De aangesloten teams/instellingen hebben een pledge ondertekend dat ze op dat niveau aan de slag willen met destigmatisering én dat ze dat samen met Samen Sterk zonder Stigma willen doen.

Alle deelnemende teams hebben een destigmacoördinator aangewezen. Met zijn allen vormen deze destigmacoördinatoren een werkgroep. Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt samen met deze werkgroep een plan van aanpak voor een pilot binnen de teams. Op dit punt zijn we nu in beide samenwerkingen. Vanaf september gaan we beide pilottrajecten echt uitvoeren, waarbij Samen Sterk een ondersteunende rol heeft. De destigmacoördinatoren leiden de uitvoering in hun teams. De pilots lopen tot april 2021, daarna gaan we ze uitvoerig evalueren.

succesfactoren ophalen

Het doel van de pilots is om destigmatisering écht onderdeel te maken van het beleid en de dagelijkse praktijk van de deelnemende teams. Hopelijk geven ze daarmee ook inspiratie aan andere teams om structureel iets met destigmatisering te gaan doen. Samen Sterk zonder Stigma gaat daarnaast succesfactoren uit de pilots ophalen, waarmee we een blauwdruk opstellen voor teams die met destigmatisering aan de slag willen. Die blauwdruk kunnen we dan gaan gebruiken bij andere instellingen/teams.

blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het project 'In de ggz'? Meld je aan voor de update en je ontvangt om de maand het laatste nieuws in je mailbox.

[gravityform id="97" title="true" description="false"]

In september starten we met twee pilottrajecten bij ggz-instellingen. Hiermee willen we destigmatisering echt onderdeel maken van het beleid en de dagelijkse praktijk.

Vanuit het project ‘In de ggz’ zijn we in 2020 op twee niveaus samenwerking rondom destigmatisering in de ggz aangegaan met verschillende ggz-instellingen:

  1. Het eerste niveau is dat van destigmatisering van de zorgverlening, dus op het niveau hulpverlener/medewerker-cliënt. Dit doen we samen met drie instellingen aangesloten bij het PEPPER-consortium (Dimence, GGnet, RIBW GO) en één andere instelling (Wopit).
  2. Het tweede niveau is dat van destigmatisering van de werkomgeving, dus op het niveau werkgever-werknemer en vice versa. Dit doen we samen met GGZ Rivierduinen en GGZ Breburg.

destigmacoördinatoren

Deze twee samenwerkingen opereren los van elkaar, maar we doen bij allebei wel hetzelfde. De aangesloten teams/instellingen hebben een pledge ondertekend dat ze op dat niveau aan de slag willen met destigmatisering én dat ze dat samen met Samen Sterk zonder Stigma willen doen.

Alle deelnemende teams hebben een destigmacoördinator aangewezen. Met zijn allen vormen deze destigmacoördinatoren een werkgroep. Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt samen met deze werkgroep een plan van aanpak voor een pilot binnen de teams. Op dit punt zijn we nu in beide samenwerkingen. Vanaf september gaan we beide pilottrajecten echt uitvoeren, waarbij Samen Sterk een ondersteunende rol heeft. De destigmacoördinatoren leiden de uitvoering in hun teams. De pilots lopen tot april 2021, daarna gaan we ze uitvoerig evalueren.

succesfactoren ophalen

Het doel van de pilots is om destigmatisering écht onderdeel te maken van het beleid en de dagelijkse praktijk van de deelnemende teams. Hopelijk geven ze daarmee ook inspiratie aan andere teams om structureel iets met destigmatisering te gaan doen. Samen Sterk zonder Stigma gaat daarnaast succesfactoren uit de pilots ophalen, waarmee we een blauwdruk opstellen voor teams die met destigmatisering aan de slag willen. Die blauwdruk kunnen we dan gaan gebruiken bij andere instellingen/teams.

blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het project ‘In de ggz’? Meld je aan voor de update en je ontvangt om de maand het laatste nieuws in je mailbox.

Ik meld me aan voor de 'update' van het project 'In de ggz'