Met het project WASTE (Werk Aan Stigma Tegen Exclusie) bracht centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid Fameus verschillende partijen bij elkaar om stigma te verminderen en kansen op betaald werk te vergroten. 

Tijdens twee inspiratiedagen konden onder andere werkgevers, UWV, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jobcoaches in diverse workshops met elkaar kennis maken en nieuwe inzichten opdoen. Alle workshops hadden betrekking op "Hoe vind ik een betaalde baan",  met onderwerpen als "Hoe stel ik een CV op", "Wat zijn mijn kwaliteiten" en "Stigma, wat vertel ik mijn baas".

De workshops leidden tot deelnemers die met meer vertrouwen op zoek gaan naar betaald werk, eye-openers over en weer en intensievere samenwerking tussen verschillende partijen zoals UWV, jobcoaches en bijvoorbeeld het onderdeel Werken & Leren binnen GGZ Breburg zelf. Hier een gedetailleerd verslag van de tweede inspiratiedag.

WASTE is één van de projecten waar Samen Sterk zonder Stigma financieel aan heeft bijgedragen met sponsorgeld dat bij de Socialrun is opgehaald.

Met het project WASTE (Werk Aan Stigma Tegen Exclusie) bracht centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid Fameus verschillende partijen bij elkaar om stigma te verminderen en kansen op betaald werk te vergroten. 

Tijdens twee inspiratiedagen konden onder andere werkgevers, UWV, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jobcoaches in diverse workshops met elkaar kennis maken en nieuwe inzichten opdoen. Alle workshops hadden betrekking op “Hoe vind ik een betaalde baan”,  met onderwerpen als “Hoe stel ik een CV op”, “Wat zijn mijn kwaliteiten” en “Stigma, wat vertel ik mijn baas”.

De workshops leidden tot deelnemers die met meer vertrouwen op zoek gaan naar betaald werk, eye-openers over en weer en intensievere samenwerking tussen verschillende partijen zoals UWV, jobcoaches en bijvoorbeeld het onderdeel Werken & Leren binnen GGZ Breburg zelf. Hier een gedetailleerd verslag van de tweede inspiratiedag.

WASTE is één van de projecten waar Samen Sterk zonder Stigma financieel aan heeft bijgedragen met sponsorgeld dat bij de Socialrun is opgehaald.