Wanneer je een psychische aandoening hebt, kun je te maken krijgen met vooroordelen of discriminatie. Zelf ben je vaak ook met die vooroordelen opgegroeid. Bijvoorbeeld ‘eens verslaafd, altijd verslaafd’ of ‘mensen met een psychose zijn agressief’.

Stigmatisering, oftewel het negatieve label dat je opgeplakt krijgt, kan de impact van een psychische aandoening verergeren. Reden genoeg om stigmatisering terug te dringen.

Heersende vooroordelen

Stigma op psychische aandoeningen is verweven in onze hele maatschappij. Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen. De meest gehoorde misvattingen over mensen met een psychische aandoening zijn:

  •  Ze zijn gewelddadig en gevaarlijk;
  •  Mensen met een psychische aandoening zijn minder intelligent;
  • Hun psychische problemen komen door persoonlijke zwakte;
  • Eens ziek betekent altijd ziek.