Negen innovatieve projecten hebben van Samen Sterk een toekenning ontvangen van tussen de 10.000 en 40.000 euro om hun idee te gaan uitvoeren. Hieronder een overzicht.

 

1. Anoiksis: Met veerkracht samenwerken
anoiksisvmdb

 

 

Mensen met psychosegevoeligheid treden naar buiten met hun veerkracht en persoonlijk talent.

Door studenten in MBO, HBO en Universiteit kennis te laten maken met (jonge) ervaringsdeskundigen via voorlichting in de les en een Interactief Magazine maken we ons sterk om voorbij het stigma te kijken en contact te durven maken.

Een ervaren team wat betreft voorlichting en beeldvorming vanuit Anoiksis en de VMDB en een groep enthousiaste jongeren van het ABC Huis in Utrecht zal het komende jaar werken aan groei van de groep mensen, die bekend is met de veerkracht van mensen met psychosegevoeligheid.

 

2. Stichting Door en Voor i.s.m. Stichting Info-Meer: Brabant-breed Kwartiermaken
infomeerdoor voor

 

 

We gaan een A3 voorlichtingskrant ontwikkelen en deze breed in de werkregio’s van Door en Voor en Info-Meer verspreiden. In nauwe aansluiting wordt een voorlichting-/ bewustwordingscampagne opgestart met bijdragen in o.m. h-a-h-bladen, het Brabants Dagblad, op Omroep Brabant, via sociale media. Daarnaast worden 5 voorlichtings- /ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd in Breda, Tilburg, Den Bosch, Oss en Helmond met daarin voorlichting en debat met politici, zorgverleners, ambtenaren, burgers, e.a. over thematiek en oplossingen.

 

3. Landelijke Stichting Zelfbeschadiging: Voor het leven getekend? In gesprek over stigma en herstel
lsz

 

 

Dit project is een ‘stigmatournee’ die is gericht op instellingen in de ggz, Spoed Eisende Hulp, cliënten- en familieorganisaties, MBO-, HBO-en Universitaire opleidingen, bibliotheken, boekwinkels en verenigingen of stichtingen die ‘VOOR HET LEVEN GETEKEND? In gesprek over stigma en herstel’  wil uitnodigen om in gesprek te gaan met hun achterban.

 

4. RCO De Hoofdzaak: Voorlichtingsproject Vrijwilligersorganisaties
hoofdzaak

 

 

Door de transitie AWBZ/WMO en de participatiewet verwachten vrijwilligersorganisaties een toeloop van mensen met een psychische beperking. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat mensen met een psychische beperking het niet lang volhouden binnen de organisaties. Door de organisaties ( meestal via de Vrijwilligers centrale) in contact te brengen met ervaringsdeskundigen worden vooroordelen weggenomen  en kunnen ervaringsdeskundigen  hun kennis en kundigheid met betrekking tot herstel ondersteuning overdragen.

 

5. Stichting ZON: Toolbox Zelfstigma
zon

 

 

Om zelfstigmatisering te doorbreken en bespreekbaar te maken gaan we een toegankelijke toolbox ontwikkelen met instrumenten die het mogelijk maken om zelfstigmatisering te erkennen, te lijf te gaan en bespreekbaar te maken. Hierbij nemen we bestaande antistigma-initiatieven onder de loep, die we voor het doel kunnen aanpassen; en ontwikkelen we nieuwe tools. De toolbox wordt voorts zodanig ingericht dat het instrumentarium is in te zetten in bijeenkomsten waarbij ontmoeting centraal staat.

 

6. STIP GGz Arnhem/MEE Gelderse Poort: Mensenzoo
stip

 

 

Een Mensenzoo is een “dierentuin van mensentypes” waar vooroordelen over zijn. De homo, de dakloze, de verslaafde, de ggz-cliënt, het domme blondje. Door met deze types het gesprek aan te gaan kun je er achter komen of de ideeën (vooroordelen) die je over een type mens hebt, wel kloppen.

 

7. Vereniging Ypsilon: Peer2Peer; GGZ-professional & familie-ervaringen: een geaccepteerde combi
ypsilon

 

 

Ypsilon neemt in 2014 een vernieuwend standpunt in over familie-ervaringen van ggz-professionals. Komen zij met hun familie-ervaringen naar buiten dan hebben ze meerwaarde in de zorg en verkleinen zij tegelijkertijd het stigma ten gevolge van psychische aandoeningen in de familie, is de verwachting. Gevoed door familie-ervaringsdeskundigen en werkambassadeurs kunnen zij enerzijds meer compassie en begrip tonen naar familieleden en anderzijds hun vakgenoten leren door de bril van familie te kijken.

 

8. Zorgbelang Gelderland: Stigma Tour
zorgbelang gelderland

 

 

Tijdens de Stigma Tour gaan we met een opvallende Amerikaanse bus, ingericht als infobus, op tournee door Nederland. We maken het leven met psychiatrische aandoeningen bespreekbaar en bestrijden bewuste en onbewuste stigma’s op een interactieve manier. Naast de inzet van het spel Een Steekje Los? doen we dit middels theater, filmpjes, social media en ontmoeting tussen ervaringsdeskundigen, hulpverleners, studenten, docenten en wijkbewoners.

 

9. Vereniging Impuls (voor (jong) volwassenen met ADHD/ADD en aanverwante stoornissen: Teach In over Verzekeringsdiscriminatie
impuls

 

 

Een Teach In is een ‘mini symposium’, een middag waarop de belangrijke partijen binnen dit onderwerp (Zorgverzekeraars Nederland, gedupeerden binnen de ggz, verzekeraars zelf, patiëntenverenigingen) gelegenheid krijgen om uitleg te geven over de huidige situatie om daarna open te staan voor de dialoog en mee te denken in een oplossing tot het bieden van maatwerk. Een panel zal de vragen uit het publiek beantwoorden en een eventuele discussie aangaan. Bewustwording wordt teweeg gebracht.

Een uitgebreidere samenvatting van elk project kan je hier downloaden

Negen innovatieve projecten hebben van Samen Sterk een toekenning ontvangen van tussen de 10.000 en 40.000 euro om hun idee te gaan uitvoeren. Hieronder een overzicht.

 

1. Anoiksis: Met veerkracht samenwerken
anoiksisvmdb

 

 

Mensen met psychosegevoeligheid treden naar buiten met hun veerkracht en persoonlijk talent.

Door studenten in MBO, HBO en Universiteit kennis te laten maken met (jonge) ervaringsdeskundigen via voorlichting in de les en een Interactief Magazine maken we ons sterk om voorbij het stigma te kijken en contact te durven maken.

Een ervaren team wat betreft voorlichting en beeldvorming vanuit Anoiksis en de VMDB en een groep enthousiaste jongeren van het ABC Huis in Utrecht zal het komende jaar werken aan groei van de groep mensen, die bekend is met de veerkracht van mensen met psychosegevoeligheid.

 

2. Stichting Door en Voor i.s.m. Stichting Info-Meer: Brabant-breed Kwartiermaken
infomeerdoor voor

 

 

We gaan een A3 voorlichtingskrant ontwikkelen en deze breed in de werkregio’s van Door en Voor en Info-Meer verspreiden. In nauwe aansluiting wordt een voorlichting-/ bewustwordingscampagne opgestart met bijdragen in o.m. h-a-h-bladen, het Brabants Dagblad, op Omroep Brabant, via sociale media. Daarnaast worden 5 voorlichtings- /ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd in Breda, Tilburg, Den Bosch, Oss en Helmond met daarin voorlichting en debat met politici, zorgverleners, ambtenaren, burgers, e.a. over thematiek en oplossingen.

 

3. Landelijke Stichting Zelfbeschadiging: Voor het leven getekend? In gesprek over stigma en herstel
lsz

 

 

Dit project is een ‘stigmatournee’ die is gericht op instellingen in de ggz, Spoed Eisende Hulp, cliënten- en familieorganisaties, MBO-, HBO-en Universitaire opleidingen, bibliotheken, boekwinkels en verenigingen of stichtingen die ‘VOOR HET LEVEN GETEKEND? In gesprek over stigma en herstel’  wil uitnodigen om in gesprek te gaan met hun achterban.

 

4. RCO De Hoofdzaak: Voorlichtingsproject Vrijwilligersorganisaties
hoofdzaak

 

 

Door de transitie AWBZ/WMO en de participatiewet verwachten vrijwilligersorganisaties een toeloop van mensen met een psychische beperking. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat mensen met een psychische beperking het niet lang volhouden binnen de organisaties. Door de organisaties ( meestal via de Vrijwilligers centrale) in contact te brengen met ervaringsdeskundigen worden vooroordelen weggenomen  en kunnen ervaringsdeskundigen  hun kennis en kundigheid met betrekking tot herstel ondersteuning overdragen.

 

5. Stichting ZON: Toolbox Zelfstigma
zon

 

 

Om zelfstigmatisering te doorbreken en bespreekbaar te maken gaan we een toegankelijke toolbox ontwikkelen met instrumenten die het mogelijk maken om zelfstigmatisering te erkennen, te lijf te gaan en bespreekbaar te maken. Hierbij nemen we bestaande antistigma-initiatieven onder de loep, die we voor het doel kunnen aanpassen; en ontwikkelen we nieuwe tools. De toolbox wordt voorts zodanig ingericht dat het instrumentarium is in te zetten in bijeenkomsten waarbij ontmoeting centraal staat.

 

6. STIP GGz Arnhem/MEE Gelderse Poort: Mensenzoo
stip

 

 

Een Mensenzoo is een “dierentuin van mensentypes” waar vooroordelen over zijn. De homo, de dakloze, de verslaafde, de ggz-cliënt, het domme blondje. Door met deze types het gesprek aan te gaan kun je er achter komen of de ideeën (vooroordelen) die je over een type mens hebt, wel kloppen.

 

7. Vereniging Ypsilon: Peer2Peer; GGZ-professional & familie-ervaringen: een geaccepteerde combi
ypsilon

 

 

Ypsilon neemt in 2014 een vernieuwend standpunt in over familie-ervaringen van ggz-professionals. Komen zij met hun familie-ervaringen naar buiten dan hebben ze meerwaarde in de zorg en verkleinen zij tegelijkertijd het stigma ten gevolge van psychische aandoeningen in de familie, is de verwachting. Gevoed door familie-ervaringsdeskundigen en werkambassadeurs kunnen zij enerzijds meer compassie en begrip tonen naar familieleden en anderzijds hun vakgenoten leren door de bril van familie te kijken.

 

8. Zorgbelang Gelderland: Stigma Tour
zorgbelang gelderland

 

 

Tijdens de Stigma Tour gaan we met een opvallende Amerikaanse bus, ingericht als infobus, op tournee door Nederland. We maken het leven met psychiatrische aandoeningen bespreekbaar en bestrijden bewuste en onbewuste stigma’s op een interactieve manier. Naast de inzet van het spel Een Steekje Los? doen we dit middels theater, filmpjes, social media en ontmoeting tussen ervaringsdeskundigen, hulpverleners, studenten, docenten en wijkbewoners.

 

9. Vereniging Impuls (voor (jong) volwassenen met ADHD/ADD en aanverwante stoornissen: Teach In over Verzekeringsdiscriminatie
impuls

 

 

Een Teach In is een ‘mini symposium’, een middag waarop de belangrijke partijen binnen dit onderwerp (Zorgverzekeraars Nederland, gedupeerden binnen de ggz, verzekeraars zelf, patiëntenverenigingen) gelegenheid krijgen om uitleg te geven over de huidige situatie om daarna open te staan voor de dialoog en mee te denken in een oplossing tot het bieden van maatwerk. Een panel zal de vragen uit het publiek beantwoorden en een eventuele discussie aangaan. Bewustwording wordt teweeg gebracht.

Een uitgebreidere samenvatting van elk project kan je hier downloaden