Samen Sterk subsidieert jaarlijks innovatieve projecten van cliëntenorganisaties die stigma helpen verminderen. Voor 2017/2018 zijn dit de volgende projecten:

 

Opgenomen in de maatschappij!
Stichting Lumen Holland Rijnland (vh St. ZON)

Onder de titel ‘Opgenomen in de maatschappij!’ organiseert Lumen bijeenkomsten en workshops waarin (ervarings-)kennis wordt overgedragen en handvatten worden gegeven voor het omgaan met mensen met psychische aandoeningen, verslavingsproblemen en psychosociale problemen. De bijeenkomsten worden bijgewoond door bijvoorbeeld medewerkers van wijkteams, welzijnsorganisaties, organisaties voor Werk&Inkomen en vrijwilligers-coördinatoren. Zij kregen meer inzicht in de processen van (zelf-)stigmatisering en hun eigen waarden en normen. Hierdoor verwachtten ze in de toekomst met minder waardeoordelen hun werk te doen en mensen beter te kunnen ondersteunen bij maatschappelijke deelname.

 

Aandacht voor levenskracht
Stichting Kompassie

De voorlichtingsgroep van Kompassie bestaat uit tien vrijwilligers die zelf ervaring hebben opgedaan met de GGZ en deze ervaring willen inzetten voor anderen. Zij hebben allen een hersteltraining gevolgd, waardoor zij inzicht hebben verkregen in hun eigen herstelproces, hebben geleerd wat hun eigen ervaringskennis is en hoe deze voor anderen kan worden ingezet. Vanuit deze groep is de training "Aandacht voor levenskracht" ontwikkeld, gericht op het vorm geven van je leven tijdens en na je herstelproces. De training is zeer geschikt voor cliëntenorganisaties, aan de hand van het ontwikkelde werkboek en de uitgewerkte training kunnen deelnemers nieuwe stappen zetten.

Meesterschap in Ervaringsdeskundigheid
HerstelTalent

HerstelTalent ontwikkelde de Leergang Meesterschap in Ervaringsdeskundigheid. Deze is gericht op het ontwikkelen van socratische vaardigheden van ervaringsdeskundigen om zo hun werk een verdieping te geven. De focus van het project lag bij arbeidsparticipatie. De socratische dialoog zorgt voor een laagdrempelige manier van zichtbaar en bespreekbaar maken van (zelf)stigma en het ontwikkelen van vaardigheden die zowel voor werkgevers als werknemers van belang zijn. Een goed socratisch gesprek verbindt mensen, maakt ruimte en kweekt begrip. De methode doorbreekt gewoonten en systemen en deelnemers komen zo tot nieuwe inzichten met elkaar: Hoe zit het nu echt? Wat is hier van belang? Waar draait het om? Wat betekent dit eigenlijk? Wat werkt goed en wat eventueel niet? Het zijn inzichten waarmee de deelnemers in de praktijk daadwerkelijk anders gaan denken en doen.

 

StigmaTour
Zorgbelang Brabant

Met de gele StigmaTour-bus stond een groot team van ervaringsdeskundigen van Zorgbelang Brabant en partners op verschillende grote publieksevenementen. Bezoekers werden uitgenodigd in gesprek te gaan over psychische aandoeningen, vooroordelen en stigma. De razende reporters liepen over het marktterrein en waren goed herkenbaar door hun witte ‘StigmaTour doktersjas’. Zij nodigden het winkelend publiek met prikkelende stellingen uit om naar de bus te komen. Daar konden zij aan de slag met bijvoorbeeld het spel ‘Een Steekje Los?’, met thema’s als gezondheid, sociale contacten en kwaliteit van leven. Ook was er een Rad van Stigma’s. Op dit rad staan een aantal psychische aandoeningen genoemd waarover mensen veel vooroordelen hebben, zoals autisme, depressie, borderline en alcoholverslaving. Aan de hand van het gedraaide ziektebeeld volgde een gesprek over de bijbehorende vooroordelen.

 

Veeg stigma's van tafel
Zorgbelang Brabant

Ervaringsdeskundigen gaven gastlessen op middelbare scholen en beroepsopleidingen om daarmee meer openheid te creëren en vooroordelen te verminderen. Naast de gastlessen waren er ook workshops voor leraren waardoor ze meer inzicht kregen en beter leerden omgaan met kwetsbare jongeren en zelfstigma. Ook waren er workshops waar zowel leerlingen als leraren aan deelnamen, hierdoor ontstond meer onderling vertrouwen en cohesie.

 

Vind je het gek?
Stichting Theater Zorg en Welzijn

De muzikale theatervoorstelling Vind je het gek? is gebaseerd op waargebeurde verhalen en indringende portretten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een ontroerend, humorvol en oprecht theateronderzoek naar de dunne scheidslijn tussen normaal en gek. Wat zorgt ervoor dat de ene persoon wel aan de goede kant blijft en wie bepaalt wat de goede kant eigenlijk is? Niet alleen de uiteindelijke voorstelling heeft impact, in het maakproces gingen de "verhaalbrengers" ook anders naar hun eigen verhalen kijken. Na de voorstelling is er gelegenheid voor na-gesprekken voor verdere verdieping.

 

Feiten en Fabels
Stichting JIJ

Stichting JIJ heeft op basis van ervaringen van mensen met een eetstoornis in kaart gebracht welke reacties van hulpverleners helpend zijn en welke niet. Voor mensen met een (beginnende) eetstoornis kan de reactie van bijvoorbeeld een huisarts of diëtist een bepalende rol spelen in het vinden van tijdige en juiste hulp. De ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ hebben hun kennis in workshops aan huisartsen en diëtisten overgebracht. Ook is een magazine verschenen waarin aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk wordt wat helpend is én wat misverstanden en reacties zijn die goede hulp kunnen belemmeren.

 

Voorlichting door ExpEx
ZOG MH/ Kernkracht

De jongeren die als ExpEx werken hebben allemaal zelf ervaring in de jeugdzorg. Zij worden getraind om deze ervaring in te zetten als maatje of adviseur. Voor scholen is een interactieve gastles ontwikkeld over psychische kwetsbaarheden en stigma en een aantal jongeren is opgeleid om deze te geven. Zij laten zien dat psychische problemen iedereen kunnen overkomen: de leerling zelf of mensen in de omgeving. De ExpEx laten hun leeftijdsgenoten stilstaan bij hoe zij zelf anders dan een ander zijn, om het thema dichtbij te brengen. Zij willen stigmatisering van jongeren met een (psychische) aandoening voorkomen, zodat er uiteindelijk meer begrip en respect komt voor elkaar. Ook willen ze bewerkstelligen dat jongeren hun problematiek eerder durven te delen, zodat er eerder steun kan worden gegeven.

 

 

StigmaTools in de Praktijk
De Bagagedrager

De StigmaTools maken stigma op psychische aandoeningen bespreekbaar en veranderen daarmee het denken en hopelijk handelen van de deelnemers. In totaal heeft De Bagagedrager tien zeer uiteenlopende werkvormen ontwikkeld, voor elke gelegenheid en doelgroep is een passende tool te vinden om met elkaar in gesprek te komen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld stigma en vrijwilligerswerk, zelfstigma, de wereld van de verwarde man en (zelf)stigma binnen andere culturen. De Bagagedrager verzorgt bijeenkomsten en met een aantal Tools kunnen mensen zelf aan de slag.

 

 

Samen Sterk subsidieert jaarlijks innovatieve projecten van cliëntenorganisaties die stigma helpen verminderen. Voor 2017/2018 zijn dit de volgende projecten:

 

Opgenomen in de maatschappij!
Stichting Lumen Holland Rijnland (vh St. ZON)

Onder de titel ‘Opgenomen in de maatschappij!’ organiseert Lumen bijeenkomsten en workshops waarin (ervarings-)kennis wordt overgedragen en handvatten worden gegeven voor het omgaan met mensen met psychische aandoeningen, verslavingsproblemen en psychosociale problemen. De bijeenkomsten worden bijgewoond door bijvoorbeeld medewerkers van wijkteams, welzijnsorganisaties, organisaties voor Werk&Inkomen en vrijwilligers-coördinatoren. Zij kregen meer inzicht in de processen van (zelf-)stigmatisering en hun eigen waarden en normen. Hierdoor verwachtten ze in de toekomst met minder waardeoordelen hun werk te doen en mensen beter te kunnen ondersteunen bij maatschappelijke deelname.

 

Aandacht voor levenskracht
Stichting Kompassie

De voorlichtingsgroep van Kompassie bestaat uit tien vrijwilligers die zelf ervaring hebben opgedaan met de GGZ en deze ervaring willen inzetten voor anderen. Zij hebben allen een hersteltraining gevolgd, waardoor zij inzicht hebben verkregen in hun eigen herstelproces, hebben geleerd wat hun eigen ervaringskennis is en hoe deze voor anderen kan worden ingezet. Vanuit deze groep is de training “Aandacht voor levenskracht” ontwikkeld, gericht op het vorm geven van je leven tijdens en na je herstelproces. De training is zeer geschikt voor cliëntenorganisaties, aan de hand van het ontwikkelde werkboek en de uitgewerkte training kunnen deelnemers nieuwe stappen zetten.

Meesterschap in Ervaringsdeskundigheid
HerstelTalent

HerstelTalent ontwikkelde de Leergang Meesterschap in Ervaringsdeskundigheid. Deze is gericht op het ontwikkelen van socratische vaardigheden van ervaringsdeskundigen om zo hun werk een verdieping te geven. De focus van het project lag bij arbeidsparticipatie. De socratische dialoog zorgt voor een laagdrempelige manier van zichtbaar en bespreekbaar maken van (zelf)stigma en het ontwikkelen van vaardigheden die zowel voor werkgevers als werknemers van belang zijn. Een goed socratisch gesprek verbindt mensen, maakt ruimte en kweekt begrip. De methode doorbreekt gewoonten en systemen en deelnemers komen zo tot nieuwe inzichten met elkaar: Hoe zit het nu echt? Wat is hier van belang? Waar draait het om? Wat betekent dit eigenlijk? Wat werkt goed en wat eventueel niet? Het zijn inzichten waarmee de deelnemers in de praktijk daadwerkelijk anders gaan denken en doen.

 

StigmaTour
Zorgbelang Brabant

Met de gele StigmaTour-bus stond een groot team van ervaringsdeskundigen van Zorgbelang Brabant en partners op verschillende grote publieksevenementen. Bezoekers werden uitgenodigd in gesprek te gaan over psychische aandoeningen, vooroordelen en stigma. De razende reporters liepen over het marktterrein en waren goed herkenbaar door hun witte ‘StigmaTour doktersjas’. Zij nodigden het winkelend publiek met prikkelende stellingen uit om naar de bus te komen. Daar konden zij aan de slag met bijvoorbeeld het spel ‘Een Steekje Los?’, met thema’s als gezondheid, sociale contacten en kwaliteit van leven. Ook was er een Rad van Stigma’s. Op dit rad staan een aantal psychische aandoeningen genoemd waarover mensen veel vooroordelen hebben, zoals autisme, depressie, borderline en alcoholverslaving. Aan de hand van het gedraaide ziektebeeld volgde een gesprek over de bijbehorende vooroordelen.

 

Veeg stigma’s van tafel
Zorgbelang Brabant

Ervaringsdeskundigen gaven gastlessen op middelbare scholen en beroepsopleidingen om daarmee meer openheid te creëren en vooroordelen te verminderen. Naast de gastlessen waren er ook workshops voor leraren waardoor ze meer inzicht kregen en beter leerden omgaan met kwetsbare jongeren en zelfstigma. Ook waren er workshops waar zowel leerlingen als leraren aan deelnamen, hierdoor ontstond meer onderling vertrouwen en cohesie.

 

Vind je het gek?
Stichting Theater Zorg en Welzijn

De muzikale theatervoorstelling Vind je het gek? is gebaseerd op waargebeurde verhalen en indringende portretten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een ontroerend, humorvol en oprecht theateronderzoek naar de dunne scheidslijn tussen normaal en gek. Wat zorgt ervoor dat de ene persoon wel aan de goede kant blijft en wie bepaalt wat de goede kant eigenlijk is? Niet alleen de uiteindelijke voorstelling heeft impact, in het maakproces gingen de “verhaalbrengers” ook anders naar hun eigen verhalen kijken. Na de voorstelling is er gelegenheid voor na-gesprekken voor verdere verdieping.

 

Feiten en Fabels
Stichting JIJ

Stichting JIJ heeft op basis van ervaringen van mensen met een eetstoornis in kaart gebracht welke reacties van hulpverleners helpend zijn en welke niet. Voor mensen met een (beginnende) eetstoornis kan de reactie van bijvoorbeeld een huisarts of diëtist een bepalende rol spelen in het vinden van tijdige en juiste hulp. De ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ hebben hun kennis in workshops aan huisartsen en diëtisten overgebracht. Ook is een magazine verschenen waarin aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk wordt wat helpend is én wat misverstanden en reacties zijn die goede hulp kunnen belemmeren.

 

Voorlichting door ExpEx
ZOG MH/ Kernkracht

De jongeren die als ExpEx werken hebben allemaal zelf ervaring in de jeugdzorg. Zij worden getraind om deze ervaring in te zetten als maatje of adviseur. Voor scholen is een interactieve gastles ontwikkeld over psychische kwetsbaarheden en stigma en een aantal jongeren is opgeleid om deze te geven. Zij laten zien dat psychische problemen iedereen kunnen overkomen: de leerling zelf of mensen in de omgeving. De ExpEx laten hun leeftijdsgenoten stilstaan bij hoe zij zelf anders dan een ander zijn, om het thema dichtbij te brengen. Zij willen stigmatisering van jongeren met een (psychische) aandoening voorkomen, zodat er uiteindelijk meer begrip en respect komt voor elkaar. Ook willen ze bewerkstelligen dat jongeren hun problematiek eerder durven te delen, zodat er eerder steun kan worden gegeven.

 

 

StigmaTools in de Praktijk
De Bagagedrager

De StigmaTools maken stigma op psychische aandoeningen bespreekbaar en veranderen daarmee het denken en hopelijk handelen van de deelnemers. In totaal heeft De Bagagedrager tien zeer uiteenlopende werkvormen ontwikkeld, voor elke gelegenheid en doelgroep is een passende tool te vinden om met elkaar in gesprek te komen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld stigma en vrijwilligerswerk, zelfstigma, de wereld van de verwarde man en (zelf)stigma binnen andere culturen. De Bagagedrager verzorgt bijeenkomsten en met een aantal Tools kunnen mensen zelf aan de slag.