Op het gebied van stigma is nog maar weinig onderzoek gedaan. De cijfers die er wel zijn, staan onder andere vermeld in het Handboek Destigmatisering bij psychische aandoeningen & op de website van Phrenos:

  • Van alle mensen met een psychische aandoening vindt 72% dat de maatschappij weinig tolerant is.
  • Zeven van de tien mensen met een psychische aandoening ervaren vooroordelen of discriminatie.
  • Ruim zes op de tien Nederlanders onderschat de omvang en de ernst van psychische aandoeningen.

We zetten de cijfers over stigma op een rij in deze download.

Mis je cijfers, of wil je graag data toevoegen? Mail ons: info@samensterkzonderstigma.nl