Nieuws

 • Samen Sterk zonder Stigma gaat samenwerken met Onbeperkt aan de... Lees verder
 • In de afgelopen maanden is een Raad van Kinderen van The Missing Chapter aan de slag geweest met de vraag: "Hoe kan ieder kind overal zichzelf zijn, ongeacht hoe hij... Lees verder
 • Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid vanwege psychische problemen wonen steeds vaker gewoon thuis. Net als ieder ander willen ze graag meedoen, maar in de praktijk blijkt het voor hen vaak... Lees verder
 • Lees je een artikel over depressie, autisme of psychoses dan zie je daarbij vaak dezelfde foto's: een model dat treurig uit het raam staart. Een donkere onweerslucht. Iemand die zijn... Lees verder
 • Vakbonden en ondernemingsraden spreken met het ondertekenen van het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ de intentie uit dat ze nu echt aan de slag gaan met psychische diversiteit. Bekijk de video... Lees verder
 • “Waarom maken kwetsbare kinderen de meeste schoolwisselingen mee?” Pedagogen Marianne van Etten en Mariette van Hemert stelden elkaar deze vraag, terwijl ze zich bogen over de analyse van hun onderzoek naar... Lees verder
 • Hoe maak je psychische diversiteit in de klas bespreekbaar? Op 25 mei organiseerde Samen Sterk een inspiratiemiddag voor mensen uit het onderwijs. Middag gemist? Bekijk de... Lees verder
 • Wat gebeurde er in juni bij Samen Sterk? Lees het in de laatste... Lees verder
 • HOP (Honest, Open and Proud) is een korte effectieve training bedoeld om het (zelf)stigma te verminderen en jouw empowerment te vergroten. In deze video vertellen Manfred en John wat zij... Lees verder
 • Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je psychische aandoening of niet? En áls je open bent, wat vertel je dan, op welk moment en aan wie?... Lees verder
 • Veel mensen praten niet gemakkelijk over hun psychische gezondheid. Daarom voert GGD Gooi en Vechtstreek een campagne, waarbij ook ambassadeurs van Samen Sterk betrokken... Lees verder
 • Meer dan de helft van de vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie had, vond het moeilijk om daarover te praten. Karin den Oudsten vertelt bij Met het oog op... Lees verder
 • Heb je interesse om ambassadeur te worden of heb je je al aangemeld? In deze infographic zie je wat de vervolgstappen... Lees verder
 • Onlangs was het het Kennis- en Participatiefestival, verschillende partijen op gebied van werk en psychische kwetsbaarheid kwamen hier bij elkaar. Samen Sterk verzorgde een workshop over openheid op het werk... Lees verder
 • Samen Sterk ontwikkelt samen met ouders, leerlingen en leerkrachten een schoolbreed programma, met als doel een onderwijsklimaat waarin je gewoon kunt praten over wie je bent. Onlangs verscheen een artikel... Lees verder
 • Wat gebeurde er in mei bij Samen Sterk zonder Stigma? Lees het in de... Lees verder
 • Als Arlen voor zijn werk de kans krijgt om naar Bonaire te gaan, dan grijpt hij die met beide handen aan. Want hij houdt van reizen, hij is de halve... Lees verder
 • Yentl (28) zag het niet meer gebeuren, een betaalde baan. Sinds drie jaar heeft zij de diagnose autisme. De jaren voorafgaand aan deze diagnose gingen gepaard met opnames, therapie en... Lees verder
 • Mensen met een psychische aandoening lijken eng en onberekenbaar, als je de krantenkoppen moet geloven. Toch heeft 43,5 procent van de mensen eens in zijn leven een psychische aandoening. Deze... Lees verder
 • Vandaag tekenen GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.... Lees verder
 • Een persoon met een psychische aandoening die werkloos is, roept meer sociale afstand op dan een persoon met een psychische aandoening die wel werk heeft. Dat is een van de... Lees verder
 • Honest Open Proud (HOP) is een training voor iedereen die kampt met zelf-stigma als gevolg van een psychische kwetsbaarheid. Samen Sterk heeft tot nu toe twintig ervaringsdeskundigen opgeleid tot HOP-facilitator... Lees verder
 • Ook binnen vakbonden komt steeds meer aandacht voor werknemers met een psychische aandoening. Onlangs verzorgde Samen Sterk bij het CNV, de op één na grootste werknemersorganisatie van ons land, een... Lees verder
 • Het project Socialrun, dat de afgelopen drie jaar onder Stichting Samen Sterk zonder Stigma heeft gedraaid, gaat als zelfstandige stichting verder. De nieuwe stichting blijft met Samen Sterk zonder Stigma... Lees verder
 • Met een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem is het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over... Lees verder
 • In1school maakt ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zichtbaar. Ze deelden een onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma: "Bijna alle deelnemers aan dit onderzoek geven aan dat het belangrijk... Lees verder
 • In 2018 bestaat GGzE 100 jaar. Vanuit de Centrale Cliëntenraad kwam het idee om daarom dit jaar mee te doen aan de jaarlijkse carnavalsoptocht in Eindhoven. Thema: GGzE al 100... Lees verder
 • "Allemaal blije mensen, mensen die zich begrepen voelen, mensen die uit hun schulp durven te komen en mensen die roepen: Hier ben ik!"... Lees verder
 • Theatermakers Ingrid van Leeuwen en Maartje Wikkerink onderzoeken de thematiek van binnen- en buitenkant voor het maken van een theatervoorstelling. Daarvoor gingen ze in gesprek met een denktank van kinderen.... Lees verder
 • Lotte schreef een blog over hoe ze met ADD functioneert als docent Nederlands en over hoe noodzakelijk openheid over psychische gesteldheid is. Verus Magazine vond haar verhaal zo mooi en... Lees verder