Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven we handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke  samenleving. Dat doen we in co-creatie met onze partners in verschillende domeinen. Op deze pagina lees je meer over onze missie en visie

Stigma en ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn niet alleen  betrokken maar spelen ook actief een rol in onze projecten. Daarnaast agenderen zij onze boodschap , bijvoorbeeld door namens ons de pers te woord te staan, presentaties te geven, koffiegesprekken te voeren, enzovoort. Soms in opdracht van ons, vaak op eigen initiatief.

Ambassadeurs realiseren samen met supporters, cliëntorganisaties en antistigma-initiatieven betrokkenheid & activatie bij hun eigen netwerk én opinieleiders. Zij verspreiden de boodschap over bespreekbaarheid en wijst men op het aanbod en handvatten. Onze ambassadeurs worden ondersteund en versterkt door bijvoorbeeld trainingen. Ook supporters kunnen binnenkort profiteren van onze ondersteuning.

Stigma en werk

Het project Stigma en werk (Psychische Diversiteit Werkt!) bevordert bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer. Doel is om onder  grootbedrijven (bedrijven met meer dan 250 medewerkers) en belangrijke stakeholders (op het gebied van werk) Psychische diversiteit en beleid te agenderen én in te voeren voor werknemers met psychische problemen. Samen met werkgevers ontwikkelen we informatie & instrumenten gericht op de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer.

De activiteiten leiden op korte termijn tot het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer en tot ondersteunende condities voor werknemers. Met werkgevers wordt bekeken wat er nodig is om dit issue op de agenda te zetten. Op langere termijn leidt dit tot behoud van arbeidsproductiviteit, vermindering van ziekteverzuim en presenteïsme.

Aanpak:

De nadruk in de aanpak ligt op werkgevers die in hun bedrijf actief aan de slag zijn/willen met diversiteitsbeleid op het gebied van psychische problemen. Binnen deelnemende bedrijven zijn werk-ambassadeurs (link) actief die bespreekbaarheid op de werkvloer agenderen. De resultaten & succesverhalen van bedrijven worden verzameld en verspreid.

Stigma en ggz

Zorgverleners zijn zich niet (altijd) bewust van stigma én hun eigen rol daarin. Doel van het project stigma en ggz is om destigmatisering binnen instellingen te bevorderen. Het effect op langere termijn is dat het door cliënten ervaren stigma binnen de ggz als ook zelfstigma verminderd.

Aanpak:

Samen Sterk richt zich op een aantal voorlopende  instellingen. Met deze organisaties wordt een plan van aanpak gemaakt. Er worden mogelijke instrumenten en  interventies bekeken en ingezet. Deze worden vervolgens  onderzocht op o.a. effectiviteit. Het delen van ervaring, informatie en best practices is onderdeel van het project. Samen Sterk zoekt daarnaast individuele professionals die ambassadeur willen zijn.

Stigma en media

Media zijn de spiegel van de samenleving: zij bevestigen en versterken bestaande negatieve beelden over mensen met psychische aandoeningen.. Het doel van het project stigma en media is genuanceerde berichtgeving over mensen met een psychische aandoening, die bestaande negatieve beelden ontkracht.

Aanpak

Samen Sterk onderzocht de huidige problematiek, inventariseerde  wat wel en niet werkt en ontwikkelt naar aanleiding daarvan een aanpak. We richten ons niet enkel op de pers, maar ook op de woordvoerders van (ggz-)instellingen, patiëntenverenigingen, politie, (etc)  die de media van informatie voorzien. De aanpak wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de founding fathers. 

Stigma en jeugd

Psychische problemen  ontwikkelen zich vaak al op jonge leeftijd. Onderzoek wijst uit dat jongeren negatievere houding hebben dan volwassenen. En daardoor ook een grotere kans om stigma te  ervaren ( schaamte, schuld, ontkenning).  Doel van het project stigma en jeugd is dat leerlingen met een psychische kwetsbaarheid deze durven te bespreken als ze willen en ze geen last hebben van (zelf)stigma.

AANPAK

Bewustwording creëren onder jonge scholieren en professionals in het onderwijs, duidelijk maken dat zij zelf iets kunnen veranderen. Kinderen mogen praten over emoties en psychische problemen zijn bespreekbaar: thuis én op school, met vriendjes en met je leerkracht. De aanpak baseert zich op succesvolle (internationale) projecten en in samenwerking met scholen, leerkrachten en kinderen.

Socialrun & Te Gek?! Festival

Sinds 2018 Staat de organisatie van de Socialrun weer op eigen benen. Bij de finish van de Socialrun is Samen Sterk nog wel sponsor van het Te Gek?! Festival.  Het festivalterrein biedt een warm onthaal aan de deelnemende teams van de Socialrun. Uiteraard nemen wij ook deel aan de Socialrun met een team, samen met MIND.

Lees meer over onze missie.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief