Als ze 21 jaar is en psychologie studeert wordt ze voor het eerst overvallen door een psychose. Negen maanden opname volgen en de behandelaren laten maar vast weten dat ze haar studie kan vergeten. Ze gaat toch terug naar de universiteit. Lees Anita's verhaal uit het boekje ’20x Moed, kracht, motivatie, openheid, ambitie, talenten en dromen’ uit 2015.

Het is niet altijd makkelijk omdat medestudenten haar soms ontwijken en docenten niet altijd veel begrip hebben voor haar situatie. Maar Anita zet door en studeert toch af.

In 2004 werkt ze als psycholoog. Er komt een terugval, gevolgd door een opname. Het advies om dan in het kader van dagbesteding toch maar appeltaarten te gaan bakken op een dagactiviteitencentrum voor psychiatrische patiënten, schiet haar in het verkeerde keelgat. Anita richt zich op het zoeken van een baan die aansluit bij haar opleiding en ambitie. Met steun van een arts van het UWV lukt dat en ze gaat aan de slag als cliëntenvertrouwenspersoon.

Anita heeft een stevige ambitie en ze twijfelt er niet aan dat ze die ook realiseert.

In 2013 een derde psychose, met een korte opname. Andere medische klachten spelen dan ook een rol. Maar ook hier blijkt ze weer heel sterk uit te komen. Ze wordt trainer bij een herstelbureau.
Anita heeft een stevige ambitie en ze twijfelt er niet aan dat ze die ook realiseert: ze wil een baan als beleidsadviseur bij de overheid waarbij ze zich kan inzetten voor het terugdringen van stigmatisering en het vergroten van kansen voor mensen met een psychische aandoening. Volgens haar is het van cruciaal belang dat je in jezelf gelooft, ondanks tegenslagen, en dat je dat ook laat zien. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

Anita wil open zijn over wat ze kan, want geheimzinnig doen of verhullen geeft stress. Ze vindt dat werkgevers openheid moeten aanpakken als een kans. Anita bezoekt vaak congressen en symposia over het thema psychische aandoening en arbeidsmarkt. Maar ze vindt ook dat er nu wel genoeg congressen zijn gehouden: woorden moeten daden worden.

verder lezen

Als ze 21 jaar is en psychologie studeert wordt ze voor het eerst overvallen door een psychose. Negen maanden opname volgen en de behandelaren laten maar vast weten dat ze haar studie kan vergeten. Ze gaat toch terug naar de universiteit. Lees Anita’s verhaal uit het boekje ’20x Moed, kracht, motivatie, openheid, ambitie, talenten en dromen’ uit 2015.

Het is niet altijd makkelijk omdat medestudenten haar soms ontwijken en docenten niet altijd veel begrip hebben voor haar situatie. Maar Anita zet door en studeert toch af.

In 2004 werkt ze als psycholoog. Er komt een terugval, gevolgd door een opname. Het advies om dan in het kader van dagbesteding toch maar appeltaarten te gaan bakken op een dagactiviteitencentrum voor psychiatrische patiënten, schiet haar in het verkeerde keelgat. Anita richt zich op het zoeken van een baan die aansluit bij haar opleiding en ambitie. Met steun van een arts van het UWV lukt dat en ze gaat aan de slag als cliëntenvertrouwenspersoon.

Anita heeft een stevige ambitie en ze twijfelt er niet aan dat ze die ook realiseert.

In 2013 een derde psychose, met een korte opname. Andere medische klachten spelen dan ook een rol. Maar ook hier blijkt ze weer heel sterk uit te komen. Ze wordt trainer bij een herstelbureau.
Anita heeft een stevige ambitie en ze twijfelt er niet aan dat ze die ook realiseert: ze wil een baan als beleidsadviseur bij de overheid waarbij ze zich kan inzetten voor het terugdringen van stigmatisering en het vergroten van kansen voor mensen met een psychische aandoening. Volgens haar is het van cruciaal belang dat je in jezelf gelooft, ondanks tegenslagen, en dat je dat ook laat zien. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

Anita wil open zijn over wat ze kan, want geheimzinnig doen of verhullen geeft stress. Ze vindt dat werkgevers openheid moeten aanpakken als een kans. Anita bezoekt vaak congressen en symposia over het thema psychische aandoening en arbeidsmarkt. Maar ze vindt ook dat er nu wel genoeg congressen zijn gehouden: woorden moeten daden worden.

verder lezen