Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben meer hulp nodig op de werkvloer, vindt hoogleraar herstelbevordering Stynke Castelein. Er wordt aan gewerkt, onder meer met campagnes en door een convenant tussen GGZ Nederland en UWV. In UWV Magazine vertelt projectmanager Dorien Verhoeven hoe Samen Sterk Zonder Stigma het taboe rond mensen met een psychische kwetsbaarheid op de werkvloer doorbreekt.

Sinds 2011 strijdt de stichting Samen Sterk Zonder Stigma tegen het taboe dat er op de werkvloer nog altijd is rond mensen met een psychische aandoening. Werknemers durven er niet over te praten uit angst voor repercussies, werkgevers durven er niet naar te vragen en weten niet wat ze ermee aan moeten. Maar daar komt verandering in, zegt Dorien Verhoeven. "De situatie is al beter dan een paar jaar geleden. Werkgevers willen inclusief zijn en werkgeversorganisaties zijn heel actief op de inclusieve arbeidsmarkt."

sleutels voor succesvolle inclusiviteit

"Uit onderzoek weten we wat de sleutels voor succesvolle inclusiviteit zijn: een bedrijfscultuur waarin mensen met een psychische aandoening zich veilig voelen en een manager die het gesprek durft aan te gaan.

dorienverhoeven

We hebben ambassadeurs bij bedrijven ‒ werknemers met een psychische aandoening. Met hen en hun werkgevers ontwikkelen we tools die nodig zijn om de bespreekbaarheid op het werk te ondersteunen. Zo is er nu een e-learning-training die gericht is op bewustwording en kennisvergroting over psychische aandoeningen en werk. Verder bieden we bijvoorbeeld ook een training voor HR- en lijnmanagers met handvatten om de weg te vinden tussen motiverende begeleiding en sturing op productie. De resultaten zijn er: mensen verzuimen minder, én korter."

Bron: UWV Magazine. In UWV Magazine kwamen ook Stynke Castelein (hoogleraar herstelbevordering RUG), Marga Oostindie (programmaleider UWV-GGZ-convenant) en Annemiek Onstenk (hoofdredacteur Qracht 500) aan het woord. Lees het artikel Meer hulp nodig voor psychische kwetsbaren.

verder lezen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben meer hulp nodig op de werkvloer, vindt hoogleraar herstelbevordering Stynke Castelein. Er wordt aan gewerkt, onder meer met campagnes en door een convenant tussen GGZ Nederland en UWV. In UWV Magazine vertelt projectmanager Dorien Verhoeven hoe Samen Sterk Zonder Stigma het taboe rond mensen met een psychische kwetsbaarheid op de werkvloer doorbreekt.

Sinds 2011 strijdt de stichting Samen Sterk Zonder Stigma tegen het taboe dat er op de werkvloer nog altijd is rond mensen met een psychische aandoening. Werknemers durven er niet over te praten uit angst voor repercussies, werkgevers durven er niet naar te vragen en weten niet wat ze ermee aan moeten. Maar daar komt verandering in, zegt Dorien Verhoeven. “De situatie is al beter dan een paar jaar geleden. Werkgevers willen inclusief zijn en werkgeversorganisaties zijn heel actief op de inclusieve arbeidsmarkt.”

sleutels voor succesvolle inclusiviteit

“Uit onderzoek weten we wat de sleutels voor succesvolle inclusiviteit zijn: een bedrijfscultuur waarin mensen met een psychische aandoening zich veilig voelen en een manager die het gesprek durft aan te gaan.

dorienverhoeven

We hebben ambassadeurs bij bedrijven ‒ werknemers met een psychische aandoening. Met hen en hun werkgevers ontwikkelen we tools die nodig zijn om de bespreekbaarheid op het werk te ondersteunen. Zo is er nu een e-learning-training die gericht is op bewustwording en kennisvergroting over psychische aandoeningen en werk. Verder bieden we bijvoorbeeld ook een training voor HR- en lijnmanagers met handvatten om de weg te vinden tussen motiverende begeleiding en sturing op productie. De resultaten zijn er: mensen verzuimen minder, én korter.”

Bron: UWV Magazine. In UWV Magazine kwamen ook Stynke Castelein (hoogleraar herstelbevordering RUG), Marga Oostindie (programmaleider UWV-GGZ-convenant) en Annemiek Onstenk (hoofdredacteur Qracht 500) aan het woord. Lees het artikel Meer hulp nodig voor psychische kwetsbaren.

verder lezen