Van 22 tot en met 28 maart wordt de Week van de Psychiatrie georganiseerd. Het thema van 2021 is betekenisvol meedoen. Ondanks dat de ggz zich inzet om dichterbij de mensen te komen, staan er nog steeds te veel mensen met psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische aandoening langs de kant. We noemen hen patiënt of misschien cliënt, maar zij zijn zoveel meer. Ook zij zijn iemands kind en misschien ook wel, ouder, broer, zus, collega, medewerker, werkgever en/of vrijwilliger. Zij willen en kunnen hun rol in het leven een bredere invulling geven; maar het blijkt zo makkelijk nog niet.

Een psychiatrische diagnose is veelal taboe en het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. Men ervaart discriminatie, vooroordelen en uitsluiting. Tweederde van deze mensen stopt met activiteiten en zwijgt over problemen uit angst voor stigma (www.samensterkzonderstigma.nl). Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maakt dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma zwaarder dan de aandoening zelf. Daarom wordt elk jaar de Week van de Psychiatrie georganiseerd. In dit artikel een overzicht met activiteiten en initiatieven.

Verschillende initiatieven

Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma werkten in het kader van De Week van de Psychiatrie mee aan dit artikel van het AD waarin zij vertellen over bespreekbaarheid van psychische klachten.

Gezien worden, erbij horen, meewerken en meedoen kan een mensenleven zingeven. In de Week van de Psychiatrie van 20 t/m 27 maart is dit jaar daarom het thema “Betekenisvol meedoen” gekozen. De landelijke werkgroep 2021 van de Week nodigt iedereen uit om regionaal of lokaal initiatieven op te zetten om dit thema verder uit te diepen; op www.weekvandepsychiatrie.nl is ruimte voor alle initiatieven. Daarnaast organiseert de werkgroep voor zaterdag 27 maart een landelijke online-bijeenkomst in samenwerking met Out of the Box TV.

Jouw keuze

Ook organiseert Enik Recovery College allerlei activiteiten in het kader van de Week van de pyschiatrie. Bekijk hun programma. Denk bijvoorbeeld aan een online dialoog over betekenisvol meedoen, of een introductie over mindfulness. Ook kun je de training Honest, Open and Proud volgen. Open zijn over je psychische klachten is namelijk een keuze – jóuw keuze welteverstaan. Maar hoe maak je die keuze? Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van open zijn over je psychische kwetsbaarheid? Wanneer kies je ervoor om open te zijn en naar wie wel of juist niet? In Honest, Open and Proud komen deze thema's aan bod.

Ook het suïcidepreventiecentrum is betrokken bij de Week van de Psychiatrie. Op woensdag 24 maart organiseren Malu Gevers en Koos de Boed het webinar “Betekenisvol meedoen na een suïcidepoging”

Tot slot spreekt ambassadeur Annemiek in deze podcast samen met hoogleraar ontwikkelingsstoornissen Sarah Durston over de zin en onzin van labels. Laat de psychiatrie zich teveel leiden door de DSM?

Achtergrondinformatie

De Week van de Psychiatrie vindt zijn oorsprong in het antiautoritaire denken van de jaren zestig. Aan de golf van kritiek op bestaande maatschappelijke structuren ontkwam ook de psychiatrie niet. Tegenover de bestaande zorg ontwikkelde zich een kritische beweging, waarvan Jan Foudraine en Carel Muller belangrijke exponenten waren. In 1974 bundelden actiegroepen hun krachten in een landelijke Werkgroep 'Dag van de Psychiatrie'. Wat in 1974 begint met de Dag van de Psychiatrie, groeit al snel uit tot de Week van de Psychiatrie: Voor meer geschiedenis lees ‘Wat is de week van de Psychiatrie'., óf neem contact op met Steven Makkink via steven.makkink@wijzijnmind.nl.

Van 22 tot en met 28 maart wordt de Week van de Psychiatrie georganiseerd. Het thema van 2021 is betekenisvol meedoen. Ondanks dat de ggz zich inzet om dichterbij de mensen te komen, staan er nog steeds te veel mensen met psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische aandoening langs de kant. We noemen hen patiënt of misschien cliënt, maar zij zijn zoveel meer. Ook zij zijn iemands kind en misschien ook wel, ouder, broer, zus, collega, medewerker, werkgever en/of vrijwilliger. Zij willen en kunnen hun rol in het leven een bredere invulling geven; maar het blijkt zo makkelijk nog niet.

Een psychiatrische diagnose is veelal taboe en het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. Men ervaart discriminatie, vooroordelen en uitsluiting. Tweederde van deze mensen stopt met activiteiten en zwijgt over problemen uit angst voor stigma (www.samensterkzonderstigma.nl). Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maakt dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma zwaarder dan de aandoening zelf. Daarom wordt elk jaar de Week van de Psychiatrie georganiseerd. In dit artikel een overzicht met activiteiten en initiatieven.

Verschillende initiatieven

Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma werkten in het kader van De Week van de Psychiatrie mee aan dit artikel van het AD waarin zij vertellen over bespreekbaarheid van psychische klachten.

Gezien worden, erbij horen, meewerken en meedoen kan een mensenleven zingeven. In de Week van de Psychiatrie van 20 t/m 27 maart is dit jaar daarom het thema “Betekenisvol meedoen” gekozen. De landelijke werkgroep 2021 van de Week nodigt iedereen uit om regionaal of lokaal initiatieven op te zetten om dit thema verder uit te diepen; op www.weekvandepsychiatrie.nl is ruimte voor alle initiatieven. Daarnaast organiseert de werkgroep voor zaterdag 27 maart een landelijke online-bijeenkomst in samenwerking met Out of the Box TV.

Jouw keuze

Ook organiseert Enik Recovery College allerlei activiteiten in het kader van de Week van de pyschiatrie. Bekijk hun programma. Denk bijvoorbeeld aan een online dialoog over betekenisvol meedoen, of een introductie over mindfulness. Ook kun je de training Honest, Open and Proud volgen. Open zijn over je psychische klachten is namelijk een keuze – jóuw keuze welteverstaan. Maar hoe maak je die keuze? Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van open zijn over je psychische kwetsbaarheid? Wanneer kies je ervoor om open te zijn en naar wie wel of juist niet? In Honest, Open and Proud komen deze thema’s aan bod.

Ook het suïcidepreventiecentrum is betrokken bij de Week van de Psychiatrie. Op woensdag 24 maart organiseren Malu Gevers en Koos de Boed het webinar “Betekenisvol meedoen na een suïcidepoging”

Tot slot spreekt ambassadeur Annemiek in deze podcast samen met hoogleraar ontwikkelingsstoornissen Sarah Durston over de zin en onzin van labels. Laat de psychiatrie zich teveel leiden door de DSM?

Achtergrondinformatie

De Week van de Psychiatrie vindt zijn oorsprong in het antiautoritaire denken van de jaren zestig. Aan de golf van kritiek op bestaande maatschappelijke structuren ontkwam ook de psychiatrie niet. Tegenover de bestaande zorg ontwikkelde zich een kritische beweging, waarvan Jan Foudraine en Carel Muller belangrijke exponenten waren. In 1974 bundelden actiegroepen hun krachten in een landelijke Werkgroep ‘Dag van de Psychiatrie’. Wat in 1974 begint met de Dag van de Psychiatrie, groeit al snel uit tot de Week van de Psychiatrie: Voor meer geschiedenis lees ‘Wat is de week van de Psychiatrie‘., óf neem contact op met Steven Makkink via steven.makkink@wijzijnmind.nl.