Herstel is het doel van behandeling en begeleiding, maar wordt belemmerd door stigma. Daarom is er de laatste jaren meer aandacht voor het verminderen van stigma binnen de hulpverlening. En meer specifiek ook in de ggz. Hulpverleners zijn zich niet (altijd) bewust van de problematiek én hun eigen rol daarin. Wat ggz-instellingen precies kunnen inzetten om stigma te verminderen is in Nederland nog nooit getest. In het project ‘In de ggz’ testen we daarom tot eind 2018 verschillende methodieken in deelnemende ggz-instellingen.

Tijdens 'Zie mij' maak je kennis met een van onze trainingen. Ook dé nestor van de destigmabeweging is er: Norman Sartorius.

Vooroordelen? Ik?  
Huh? Vooroordelen? Ik? Nee toch… Laat je verrassen. Iedereen heeft vooroordelen. Niets menselijks is ons vreemd. Ook hulpverleners niet. De kunst is om je daarvan bewust te zijn. In de workshop ‘Vooroordelen, ik…?’ zet je daartoe een eerste stap. Daarnaast maak je kennis met de empowermenttraining HOP: Honest, Open & Proud, ontwikkeld door Patrick Corrigan, hoogleraar psychiatrie en ervaringsdeskundige.

Norman Sartorius: Paradigms Lost 
Norman Sartorius is dé nestor van de destigmabeweging, voormalig directeur van de afdeling geestelijke gezondheid van de WHO en oud-president van de WPA. Sartorius schreef met enkele collega’s ‘Paradigms Lost’ dat systematisch paradigma’s van destigma-acties beschrijft en heroverweegt. Tijdens 'Zie mij' gaat hij vooral in op de rol van ggz-professionals bij de aanpak van stigmatisering.

 

Herstel is het doel van behandeling en begeleiding, maar wordt belemmerd door stigma. Daarom is er de laatste jaren meer aandacht voor het verminderen van stigma binnen de hulpverlening. En meer specifiek ook in de ggz. Hulpverleners zijn zich niet (altijd) bewust van de problematiek én hun eigen rol daarin. Wat ggz-instellingen precies kunnen inzetten om stigma te verminderen is in Nederland nog nooit getest. In het project ‘In de ggz’ testen we daarom tot eind 2018 verschillende methodieken in deelnemende ggz-instellingen.

Tijdens ‘Zie mij’ maak je kennis met een van onze trainingen. Ook dé nestor van de destigmabeweging is er: Norman Sartorius.

Vooroordelen? Ik?  
Huh? Vooroordelen? Ik? Nee toch… Laat je verrassen. Iedereen heeft vooroordelen. Niets menselijks is ons vreemd. Ook hulpverleners niet. De kunst is om je daarvan bewust te zijn. In de workshop ‘Vooroordelen, ik…?’ zet je daartoe een eerste stap. Daarnaast maak je kennis met de empowermenttraining HOP: Honest, Open & Proud, ontwikkeld door Patrick Corrigan, hoogleraar psychiatrie en ervaringsdeskundige.

Norman Sartorius: Paradigms Lost 
Norman Sartorius is dé nestor van de destigmabeweging, voormalig directeur van de afdeling geestelijke gezondheid van de WHO en oud-president van de WPA. Sartorius schreef met enkele collega’s ‘Paradigms Lost’ dat systematisch paradigma’s van destigma-acties beschrijft en heroverweegt. Tijdens ‘Zie mij’ gaat hij vooral in op de rol van ggz-professionals bij de aanpak van stigmatisering.